Zmiany programowe 2021

„FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA” – wniosek wraz z załącznikami dot. propozycji zmian w programie studiów, tj. inicjatywy utworzenia specjalizacji „język biznesu i komunikacja międzykulturowa” na specjalności „filologia rosyjska” (studia stacjonarne II stopnia)