Studia II stopnia

„FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA” (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia) – wniosek wraz z załącznikami dot. propozycji utworzenia ww. kierunku studiów: