Zmiany programowe – I st. (2020 r.)

„FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA” (studia stacjonarne I stopnia) – wniosek wraz z załącznikami dot. propozycji zmian w programie studiów: