Zmiany programowe – II st. (2020 r.)

„FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA” (studia stacjonarne II stopnia) – wniosek wraz z załącznikami dot. propozycji zmian w programie studiów: