Filologia białoruska

„FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA” (studia stacjonarne I stopnia) – wniosek wraz z załącznikami dot. inicjatywy utworzenia specjalności „FILOLOGIA BIAŁORUSKA”: